Efterforskning

Sæfe efterforskningsafdeling er synonymt med diskretion. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser, til virksomher og private, herunder;
• Almen efterforskning, overvågning, skygning mv.
• Assistance for advokater og forsikrings- og pensionsselskaber
• Baggrundsundersøgelser af personer og virksomheder
• Kontraktbrudssager
• Kriminalitet, organiseret tyveri mv.
• Opsporing af debitorer, bortgemte værdier mv.
• Tyvekoster og personeftersøgningssager
• Undersøgelser omkring CV´er, “pre-employment screening”
• Ægteskabs- og samværssager
• Stalking
I vores efterforskningsafdeling er der tilknyttet tidligere politifolk med relavante kompetencer som med en høj grad af etik løfter enhver opgave.

© SÆFEEfterforskning